‘Groningen Toerisme Coöperatie’: sector wil veel meer profiteren van groei vrijetijdseconomie

‘Groningen Toerisme Coöperatie’ dat is de naam van een nieuwe vereniging voor ondernemers in de toeristische sector in de gemeente Groningen en in de provincie Groningen. Doel van de coöperatie is Groningen in economische zin meer te laten meeprofiteren van de verwachte groei van de vrijetijdseconomie. De initiatiefnemers bieden maandagavond een visie en ‘Actieplan vrijetijdseconomie 2020-2030 ‘ aan aan gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD).

In toeristische sector in de provincie werken nu 18.500 mensen. Die stad Groningen trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers en ook het Ommeland biedt steeds meer attracties, zoals het Nationaal Park Lauwersmeer, de Graanrepubliek, de vele kloosters en kerken, de waddenkust, het Reitdiepgebied en de Veenkoloniën. Ondernemers zien kansen om meer aanbod te ontwikkelen en willen de huidige waarderingscijfers verbeteren. Groningen zou zich de komende jaren moeten ontwikkelen tot de meest gastvrije provincie van Nederland, aldus de initiatiefnemers van de coöperatie.

De initiatiefnemers hebben de ambitie om de omzet in 2030 in de sector te hebben laten stijgen met € 500 miljoen: van € 1,7 miljard naar € 2,2 miljard. Deze groei gaat, zo hopen ze, dan gepaard met een stijging van het aantal banen van 4800 mensen naar een 22.800 mensen die werkzaam zijn in de sector.

De ondernemers die zich organiseren in de Groningen Toerisme Coöperatie willen met Marketing Groningen , de Provincie Groningen en de Groninger gemeenten door nauwe samenwerking het ondernemersklimaat verder verstevigen.

Plannen

Samen met het onderwijs denken de initiatiefnemers aan het opzetten van innovatiewerkplaatsen, het samen met Marketing Groningen voortbouwen aan het merk Groningen en nog betere samenwerkingen om de toerist van de toekomst een uitdagend aanbod te bieden.

Samen met gemeenten zal gewerkt worden aan verbetering van routes en bewegwijzering. Ook willen de ondernemers aansluiting betere informatie-uitwisseling en de inzet van online registratie en marketinginstrumenten. Maar ook wordt innovatief gewerkt aan nieuwe vervoersoplossingen en de co2 neutrale foodprint van toerisme.

Bestuur

Het bestuur van de Groningen Toerisme Coöperatie bestaat uit Klaas Holtman (voorzitter), Roek Siertsema (penningmeester), Herman van de Poel, Niels Grootenboer en Roelie Kuiper. Het bestuur wil in juni 2020 haar Werkplan 2020-2024 presenteren. De inhoud van het werkplan wordt opgesteld in overleg met ondernemers in de verschillende gebieden.

Deze uitdagingen en cijfers staan in het visie en actieplan vrijetijdseconomie 2020-2030 dat maandag 10 februari wordt aangeboden aan gedeputeerde Mirjam Wulfse.

(Bovenste foto: archieffoto van een bijeenkomst van toeristische ondernemers voor de Leisure Academy Groningen).

Doet u mee? Word lid van onze coöperatie.

Vul het contactformulier in om je aan te melden