Groningen Toerisme Coöperatie komt, anders dan gedacht, maar wel op stoom: sluit je aan!

De kracht van Groningen is betrokken bij de oprichting van deze coöperatie omdat we vinden dat Groningen heel veel moois te bieden heeft, dat een substantiële groei van de vrijetijdseconomie veel banen en een grote bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen oplevert.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de Coöperatie op 10 februari jl. is het ‘visierapport vrijetijdseconomie Provincie Groningen 2030’ aan gedeputeerde Mirjam Wulfse overhandigd. De planning voor de vervolgbijeenkomsten in de Provincie is behoorlijk in de war gegooid en het perspectief voor veel bedrijven is drastisch veranderd. Velen van de toeristische ondernemers en organisaties zijn bezig met het bedenken van een overlevingsstrategie. 

Achter de schermen wordt geschakeld met Koninklijke Horeca Nederland, Marketing Groningen en de Provincie Groningen, waarbij de Coöperatie namens de vrijetijds-ondernemers en -organisaties probeert invloed uit te oefenen op de maatregelen en regelingen voor de sector. De Coöperatie praat met de provincie Groningen over het versneld invoeren van een aantal maatregelen zoals genoemd in het actieplan 2030. 

Graag doen wij dat met uw steun, geluid en suggesties. Leden van de Coöperatie krijgen binnenkort een uitnodiging voor een digitale meet up om uw aanbevelingen en suggesties te horen.

Voelt u zich betrokken bij de vrijetijdseconomie in de Provincie Groningen dan kunt u zich aanmelden als lid van de Coöperatie. Voor 2020 wordt geen lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. Via de website www.groningentoerismecooperatie.nl kunt u het aanmeldings-formulier downloaden en mailen naar info@dekrachtvangroningen.nl.

Doet u mee? Word lid van onze coöperatie.

Vul het contactformulier in om je aan te melden